1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

nugenėtos šakos
nuginklavimas
nuginkluoti
nugirdyti
nugnybti nuodagą
nugraibyti putas
nugramzdinti
nugraužtas
nugriaunamas
nugriauti
nugriebimas
nugriebtas
nugriebti
nugriebti grietinę
nugrimzti
nugriovėjas
nugulti
nuimamas automobilio viršus
nuimamas ekipažo viršus
nuimti
nuimti atplaišas
nuimti atramą
nuimti derlių
nuimti duslintuvą
nuimti grandines
nuimti jungą
nuimti kepurę
nuimti mėsą nuo kaulų
nuimti naštą
nuimti pančius
nuimti priešininko šaškę
nuimti tvarstį
nuimti čerpes
nuimti šaliką
nuimti šydą
nuimtuvas
nujausti
nujausti bloga
nujautimas
nujunkymas
nujuosti diržą
nukabinti
nukabinti nuo kablio
nukabinti nuo vyrių
nukainojimas
nukainotos prekės
nukalti
nukalti naujadarus
nukamuoti
nukarimas
nukarpyti
nukarti
nukarusiu žandu
nukaręs
nukaręs galas
nukaršimas
nukelti
nukentėjėlis
nukentėjęs
nukentėjęs kovoje
nukentėjęs nuo audros
nukirsti
nukirsti galvą
nukirsti kampus
nukirsti medžiai
nukleonika
nuklimpti
nukloti
nuklydęs naminis gyvulys
nuklysti
nukniaukti
nukopijavimas
nukopijuotas brėžinys
nukopijuoti
nukreipia
nukreipiantis
nukreipimas
nukreiptas
nukreiptas atgal
nukreiptas ne į tą
nukreiptas prieš nusistojusias pažiūras
nukreiptas prieš profsąjungas
nukreiptas prieš streikus
nukreiptas prieš trestus
nukreiptas į jūros pusę
nukreiptas į pietus
nukreiptas į vidų
nukreiptas į šiaurę
nukreiptas žemyn
nukreipti
nukreipti kanalais
nukreipti neteisinga linkme
nukreipti prožektorius
nukreipti į taikinį
nukreipti į šalį
nukreipti šviesą
nukrintantis
nukristi
nukritęs
nukrypimas