1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

negyvenamasis
negyvenantis nuolat vienoje vietoje
negyvenimiškas
negyvo vaisiaus gimimas
negyvumas
negęstamas
negęstantis
neharmoningas
nehigieniškas
nehumaniškas
nehumaniškumas
nei
nei vienas
neieškotas
neigiamai
neigiamai veikti
neigiamas
neigiamas aspektas
neigiamas atsakymas
neigiamas bruožas
neigiamasis dydis
neigiamasis manometrinis slėgis
neigiamumas
neigimas
neiginys
neigti
neigti su priesaika
neigėjas
neilgaamžis
neilgalaikis
neimantis į galvą
neimlumas
neimlus
neimpozantiškas
neindosuotas
neindukcinis
neinformuotas
neiti gulti ilgiau
neiti į pamokas
neizoliuotas
neišaiškinamas
neišaiškintas
neišardomas
neišauklėtas
neišauklėtas žmogus
neišbaigtas
neišbaigtumas
neišbandytas
neišdegtas
neišdegti
neišdildomas
neišdirbtas
neišduodantis knygų į namus
neišdžiūstantis vasarą
neišeikvojamas
neišeikvotas
neišeinamas
neišgarsėjęs
neišgirstas
neišgydomas
neišgydytas
neišgąsdintas
neiškeliaujantis
neiškeptas
neiškepęs
neišklotas kilimais
neiškoštas
neiškrautas
neiškreiptas
neišlaikantis
neišlaikantis šalčių
neišlaikymas
neišlaikytas
neišlaikytas viename lygyje
neišlaikyti
neišleistas
neišlikęs atmintyje
neišlygintas
neišmaišytas
neišmanantis
neišmanantis aritmetikos
neišmanymas
neišmanėlis
neišmatuojamai
neišmatuojamas
neišmatuotas
neišmintingas
neišmintingumas
neišmoktas
neišmokytas
neišmokėtas
neišnaikinamas
neišnešiotas kūdikis
neišpasakytas
neišperkamas
neišpirktas
neišplėstas
neišpranašaujamas
neišprovokuotas
neišradingas