uodega (angliškai):

1) tail
2) flag
3) tail-end
4) stern