užrašinėti į sąsiuvinį (angliškai):

1) commonplace