už orą sunkesnis skraidymo aparatas (angliškai):

1) aerodyne