taikyti universaliai (angliškai):

1) universalize