taikyti sofistikos metodus (angliškai):

1) sophisticate