plačiais bukais galais (angliškai):

1) square-toed