pistoletas-kulkosvaidis (angliškai):

1) submachine-gun