pirmininkauti (angliškai):

1) chair
2) preside
3) cochair