pirmõsios kartõs (angliškai):

1) first-generation