pareikšti nuomonę (angliškai):

1) declare
2) comment
3) editorialize