parduodamas slaptai (angliškai):

1) under-the-counter