parduodamas išsineštinai (angliškai):

1) takeaway
2) carry-out