pailgas krepšelis prie diržo (angliškai):

1) bumbag