padalytas į lyginį juostų skaičių (angliškai):

1) bendy