padalytas į dvi lygias dalis (angliškai):

1) dimidiate