pabraukti (angliškai):

1) underline
2) italicize
3) underscore