pabrėžiamiesiems šalutiniams sakiniams prijungti (angliškai):

1) that