pabūklo šaudymo nuotolis (angliškai):

1) cannon-shot