ligi dugno neišgerta stiklinė (angliškai):

1) heeltap