laisvai (angliškai):

1) ad-lib
2) freely
3) loosely
4) free
5) easily