laikyti mokslinio vardo egzaminus (angliškai):

1) incept