kietasparnis (angliškai):

1) coleopteran
2) coleopterous