kasmetinis pobūvis buvusių studentų garbei (angliškai):

1) gaudy