kas nors tolygus mirties nuosprendžiui (angliškai):

1) death-warrant