kas nors pasibjaurėtina (angliškai):

1) abhorrence