kas nors vienas kitą papildantis (angliškai):

1) counterpart