jankis, amerikietis (šnek. k., dažn. niek.) (angliškai):

1) Yankee
2 šiaurinių/šiaurrytinių valstijų gyventojas