imti (angliškai):

1) take
2) borrow
3) fist
4) levy