ganomas bendroje ganykloje (angliškai):

1) commonable