egzistuoti (angliškai):

1) prevail
2) subsist
3) exist
4) obtain