celiulioidas (angliškai):

1) celluloid
2) xylonite