1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

skiepytas augalas
skiepyti
skiepyti Pastero metodu
skiepyti akute
skiepytojas
skiesti
skilimas
skilimas sluoksniais
skiltelė
skilti
skilti į plonus sluoksnius
skiltinis
skiltis
skiltuvinis šautuvas
skiltėtas
skilvelis
skilvio valymas
skilvis
skilęs
skimbtelėjimas
skimbtelėti
skinti
skinti apynius
skinti kelią
skinti žiedus
skintis kelią
skintuvas
skiriamas
skiriamasis
skiriamasis bruožas
skiriamasis jungtukas
skiriamasis požymis
skiriamasis ženklas
skiriantis
skiriantis tik dvi pagrindines spalvas
skirsnis
skirstomasis
skirstomasis skydas
skirstomasis velenas
skirstomasis įrenginys
skirstomoji dėžė
skirstymas
skirstymas grupėmis
skirstymas į lygiagrečias klases
skirstyti
skirstyti á
skirstyti grupėmis
skirstyti kategorijomis
skirstyti knygą skyriais
skirstyti pagal laipsnius
skirstyti proporcingai
skirstyti spinduliais
skirstyti vaidmenis
skirstytuvas
skirtalytis
skirtalytės rūšies organizmas
skirtas
skirtas apsiginti nuo moskitų
skirtas dirbti šaltyje
skirtas dviem žmonėms
skirtas dėvėti
skirtas firmai populiarinti
skirtas greitosiomis užsirašyti
skirtas jaunimui
skirtas kepti
skirtas ligoniams
skirtas nakčiai
skirtas suaugusiems
skirtas tik baltiesiems
skirtas tik siauram ratui
skirtas triukams rodyti
skirtas vidutinio išprusimo žmonėms
skirtas vienam asmeniui
skirtas vienos lyties asmenims
skirtas žmonėms naikinti
skirti
skirti aktoriui netinkamą vaidmenį
skirti atstovu
skirti balų
skirti baudą
skirti dalinį tam tikram uždaviniui vykdyti
skirti deputatu
skirti didžiausią reikšmę
skirti krūtine
skirti laidyti
skirti lėšas
skirti nustatytais kiekiais
skirti pabaudą
skirti pareigoms
skirti pasimatymą
skirti pensiją
skirti tą pačią vietą
skirti užduotį
skirti į tarnybą
skirtinga bilieto kaina važiuojant į tą pačią vietą įvairiais maršrutais
skirtingai
skirtingai nuo
skirtingas
skirtingumas
skirtingų rasių