1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

prisilakęs
prisilietimas
prisimatavimo kambarys
prisimenantis
prisiminimai
prisiminimas
prisiminti
prisipažinimas
prisipažinti
prisipažinti padarius nusikaltimą
prisipažinęs
prisipažįstantis
prisipildyti
prisirišimas
prisirišimas prie namų
prisirišimas prie šeimos
prisirišti
prisirūkyti
prisisiurbiantis gyvis
prisistatyti
prisisukantis
prisisunkęs
prisitaikantis
prisitaikomumas
prisitaikymas
prisitaikyti
prisitaikėlis
prisitaikėliškas
prisitaikėliškumas
prisitraukimas
prisivalgyti
prisivalgęs
prisišaukti
prisišliejimas
prisišvartavimo rinkliava
prisiūta kilpa su pailga saga
prisiūti pakabą
prisiūti rantą
priskaičiuotas prieš apmokestinant
priskaičiuoti procentų procentus
priskirtas prie žemės
priskirtas tam tikrai kategorijai
priskirti
priskirti autorystę
priskirti tai pačiai grupei
priskirti vėlesniam laikotarpiui
priskirtinas
priskritų
priskyrimas
prislopintas
prislopintas garsas
prislopintas juokas
prislopinti
prislėgta nuotaika
prislėgtas
prislėgtas liūdesio
prislėgtas rūpesčių
prislėgti
prislėgtos nuotaikos
prislėgtos nuotaikos žmogus
prismeigti smeigtuku
prisnūdimas
prisnūsti
prisotinimas
prisotintas
prisotintas angliarūgštės
prisotinti
prisotinti dujų
prisotinti vaistais
prispaudimo plokštelė
prispaudžiamoji plokštelė
prispausti
prispirti
pristabdyti
pristatymas
pristatymo keliai
pristatytas
pristatyti
pristatyti arklius
pristatytojas
prisukamas
prisukimo raktelis
prisunkti
pritaikomumas
pritaikymas
pritaikytas
pritaikyti
pritaikyti asmeniniams poreikiams
pritaikyti darbui Arkties sąlygomis
pritaikytojas
pritaisymas
pritaisyti
pritaisyti kilį
pritaisyti kotelius
pritaisyti rankenas
pritaisyti uodegą
pritariamai
pritariamas
pritariantis
pritarimas