1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

primygtinis reikalavimas
primygtinumas
primyžti
principai
principas
principingas
principingumas
princo
prinešti
prinokęs
prioras
priorė
pripainioti
pripažinimas
pripažinimas negaliojančiu
pripažino
pripažintas
pripažintas lyginimo pagrindu
pripažintas nepakaltinamu
pripažintasis netinkamu
pripažinti
pripažinti galiojančiu
pripažinti kaltu
pripažinti netinkamu
pripažinti pavainikiu
pripažinti tėvu
pripildymas
pripildymo anga
pripildytas
pripildyti
pripildyti dujų
pripildyti ligi kraštų
pripildyti švino
priplakti
priplėkęs
priplūdimas
priplūdęs kraujo
pripratinimas
pripratinti
pripumpuoti
pripučiamas
pripučiamas daiktas: žaislas
pripučiamas matracas
pripučiamasis matracas
pripučiamoji pagalvė
pripylimas
pripūsti oro
pripūtimas
prirakintas galeros irkluotojas
prirakintas prie lovos
prirašymas
prirašyti
priremti prie sienos
pririnkti savo šalininkų
pririšamasis
pririšamoji virvė
pririšimas diržais
pririštas
pririšti
pririšti ištiestomis rankomis ir kojomis
pririšti lynu
pririšti naitovu
pririšti prie kuolo
pririšti virve
prirūkytas
prisagstomas
prisaikdinimas
prisaikdintas liudytojas
prisaikdinti
prisegamas spraustukais
prisegamas sąvarža
prisegtaliežuvis
prisegti
prisegti etiketę
prisiartinimas
prisiartinti
prisidedantis
prisidėjimas
prisidėjęs
prisidėti
prisiekiu!
prisiekti
prisiektinis
prisiekusioji
prisiekusiųjų suolas teismo salėje
prisiekusiųjų teismo išvažiuojamoji sesija
prisiekusysis
prisiekusysis liudytojas
prisiekęs
prisigerinti
prisiglemžti
prisigėręs
prisigėręs alaus
prisiimti
prisijungti
prisijungė
prisikimšti
prisilaikantis
prisilaikantis įstatymo raidės
prisilaikytinas