1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

pakaitinis
pakaitinis vairuotojas
pakaitomis stimuliuojantis ir sulaikantis ekonomikos augimą
pakaišyti sijoną
pakaklinis
pakakti
pakala
pakalikas
pakalti
pakaltinamas
pakaltinamumas
pakankamai
pakankamas
pakankamas kiekis
pakankamumas
pakanta
pakantus
pakantus žmogus
pakarpa
pakarti
pakartojimas
pakartoti
pakartotinai
pakartotinai apdirbti
pakartotinai apklausti liudytoją
pakartotinai leisti
pakartotinai panaudojamas
pakartotinai panaudoti
pakartotinai pateikti
pakartotinai reklamuoti
pakartotinai rodyti
pakartotinai tikrinti
pakartotinai įkrauti
pakartotinai šildyti
pakartotinis
pakartotinis apžiūrėjimas
pakartotinis atlikimas
pakartotinis leidimas
pakartotinis naudojimas
pakartotinis paleidimas už užstatą
pakartotinis pareiškimas
pakartotinis pasirodymas
pakartotinis pripildymas
pakartotinis rodymas
pakartotinis startas
pakartotinis užsakymas
pakartotinė keltis
pakartotinės lenktynės
pakartęs
pakarštinti
pakarūklai
pakas
pakatalogis
pakaustytas pasagomis su kapliukais
pakaušinis
pakaušis
pakavimas į dėžes
pakavimas į maišus
pakavimo mašina
pakeistas
pakeisti
pakeisti elektros instaliaciją
pakeisti elgesį
pakeisti gyvenimo būdą
pakeisti kryptį
pakeisti maršo kryptį
pakeisti vietą
pakeitimai
pakeitimas
pakeitė
pakeitėjas
pakeitęs gyvenimo būdą
pakeičiamas
pakeleivingas žmogus
pakeliamas
pakeliamasis langas
pakeliamasis tiltas
pakeliantis dvasią
pakelis
pakeltas
pakeltas į karininkus
pakelti
pakelti dvasią
pakelti kvadratu
pakelti laipsnį paliekant tą patį atlyginimą
pakelti nuotaiką
pakelti ranką
pakelti uodegą tiesiai viršun
pakelti vertikaliai
pakelti vertę
pakeltinė
pakelė
pakelės
pakelės užkandinė
pakenkimas
pakenktas
pakenkti
pakentimas
pakenčiamai
pakenčiamas