1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

premija
premija savanoriams
premija už kieno galvą
premisa
premjera
premjero postas
prenumerata
prenumeratorius
prenumeruoti
preparatas
preparatas dėmėms išimti
preparatas nuo saulės nudegimo
preparuoti
preparuoti griaučius
prepozicija
prepozicinis
prerafaelitas
prerafaelitų
prerija
prerogatyva
presas
presavimas
presbiterija
presbiterionas
presbiterionų
presbiteris
presingas
preskriptyvinis
prespapjė
prestižas
prestižinis
presto
presuotas
presuotojas
pretekstas
pretendentas
pretendentas į tarnybines pareigas
pretenduojantis
pretenduojantis į meniškumą
pretenduojantis į neklystamumą
pretenduojantis į originalumą
pretenduoti
pretenzija
pretenzingai reikalauti
pretenzingas
pretenzingas reikalavimas
pretenzingumas
preteritas
pretorionų
pretorius
prevencinis
prezervatyvas
prezidentas
prezidentinis
prezidento
prezidentystė
prezidiumas
prezumpcija
priartinimas
priartėjimas prie kranto
priartėjimas prie planetos
priartėti
priaugimas
priblokštas
priblokšti
pridedamasis
prideginamoji medžiaga
prideginimas
prideginti
pridegti
pridengtas
pridengti
pridengti vietos reljefu
prideramas
priderinti
priderėti
pridurti
pridurti siūlą
pridurtinis suvirinimas
pridėjimas
pridėtas
pridėti
pridėti galiuką
pridėti nuo savęs
pridėti priesagą
pridėti prieskonių
pridėti priešdėlį
pridėti rodyklę
pridėti svogūnų
pridėti titrus
pridėti titulą
pridėti į vyną spirito
pridėtinis
pridėtinės išlaidos
pridėtosios vertės mokesčių inspektorius
pridžiūti
prie
prie korsažo prisegta puokštelė
prie to
prieangis