1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

pramuštuvas
pranarus
pranaušauti
pranašas
pranašaujantis
pranašaujantis audrą
pranašauti
pranašauti nelaimę
pranašautojas
pranašavimas
pranašesnis
pranašesnis asmuo
pranašingas ženklas
pranašiškas
pranašiškas ženklas
pranašo
pranašumas
pranašumo šalininkas
pranašus
pranašystė
pranašė
pranciškonas
pranciškoniškas
pranciškonų vienuolyno vyresnysis
prancūzas
prancūziškas
prancūziškos spynos raktas
prancūzė
prancūzų
prancūzų kalba
prancūzų kilmės kanadietis
pranešimas
pranešimas spaudai
pranešimų gaviklis
pranešinėti
pranešti
pranešti apie laivo žuvimą
pranešti per radiją
pranešti teleksu
praneštinas
pranešėjas
pranokti
prapjauti
prapjauti pailgą skylę
prapjova
praplauti
praplauti rūdą
prapūsti
prapūtimas
praradimas
praradęs paprastumą
praraja
prarastas
prarastas laikas
prarasti
prarasti įdomumą
praretinimas
praretintas
praretinti
praretėjimas
praryti
prarėžas
prarėžti
prarūgęs
prasibrauti
prasidedantis
prasidėti
prasigavęs į postą
prasigėrėlis
prasikalimas
prasilaužimas
prasimanymas
prasimanyti
prasimanėlis
prasiskolinęs
prasiskverbiamas
prasiskverbiantis
prasiskverbti
prasisunkimas
prasisunkti
prasiveržimas
prasiveržti
praskiestas
praskiestasis
praskinti kelią
praskiriamasis tiltas
praslinkti
praslysti
prasmingas
prasminis
prasmukti be bilieto
prasmė
prasta būklė
prasta kalba
prasta nuotaika
prasta reputacija
prasta sveikata
prastai
prastai apsirengusi moteris
prastai apsirengęs