1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

per mažai nupirkti
per petį
per pigiai parduoti
per plačiai užsimoti
per prievartą
per pusę
per riebus
per saldus
per skubus
per smarkiai kirčiuoti
per staigiai pasukti
per tankiai gyvenamas
per tirštai gyvenamas
per trumpas
per visą puslapį
per vėlus
per-
peradresuoti
peras
peraugti
peraugęs
perauklėjimas
perauklėti
perbalsuoti
perbraukti
perbrendamas
perbrendęs
perbridimas
perbėgti nuogam
percepcija
perceptas
perdalijimas
perdanga
perdangos briaunos
perdaras
perdarynė
perdaryti
perdavimas
perdavimas kitai instancijai
perdavimas svarstyti
perdavimo aparatas
perdavimo kanalas
perdavimo priemonė
perdavimo skaičius
perdavėjas
perdažyti
perdegimas
perdegęs
perdengti
perdengti stogą
perdimas
perdirbimas
perdirbimo
perdirbtas literatūros kūrinys
perdirbti
perdislokuoti
perdraudimas
perdrausti
perduodamas
perduodamasis
perduodantis garsą
perduoti
perduoti pagal aktą
perduoti palikuonims
perduoti parko teritoriją naudoti kitais tikslais
perduoti paveldėjimo būdu
perduoti paveldėjimo keliu
perduoti per radiją
perduoti signalais
perduoti siųsti aplink
perduoti spręsti arbitrui
perduoti teises
perduoti telegrafu
perduoti teletaipu
perduoti į aikštės centrą
perduoti šviesos signalus
perdurti
perdėjimas
perdėm praktiškas
perdėta drausmė
perdėtai jausmingas
perdėtai malonus
perdėtai pataikauti
perdėtai sentimentaliai kalbėti
perdėtai žavėtis
perdėtas
perdėtas jausmingumas
perdėtas pamaldumas
perdėtas pasitikėjimas savimi
perdėtas sentimentalumas
perdėti
perdžiūvęs
peregzaminuoti
pereikvoti
pereikvoti savo kreditą
pereinamasis
pereinamasis likutis
pereinamasis ventilis
pereinantis
pereinantis į skystą būvį