1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

pastogė
pastogė automobiliui
pastogė valtims
pastogė šienui krauti
pastojimas
pastoliai
pastolių skersinis
pastoralinis
pastoralė
pastoriaus namas
pastoriaus padėjėjas
pastoti
pastotė
pastovas
pastovas malkoms židinyje
pastovas statinėms
pastoviai
pastovumas
pastovus
pastraipsniui svarstomas
pastumti
pasturgalis
pasturlakai
pastūmėti
pasukamasis
pasukamojo kakliuko šerdesas
pasukimas
pasukos
pasukti
pasukti atgal
pasunkėjęs
pasvaras
pasveikimas
pasveikęs
pasverti
pasvirimas
pasvirimas į šoną
pasviroji
pasvirti
pasyvi kova
pasyvinimas
pasyvumas
pasyvus
pasąmonė
pasąmonės
pasėdėjimas
pasėliai
pasėlio eilutė
pasėlių purškimas chemikalais
pasėlių retinimas
pataikaujamai
pataikaujamas
pataikaujantis
pataikauti
pataikavimas
pataikymas
pataikymas į išorinį priešpaskutinį taikinio ratą
pataikymas į vartus
pataikyti
pataikūnas
pataikūniškas
pataisa
pataisas
pataisomas
pataisomasis
pataisos
pataisos namai
pataisymas
pataisyti
pataisyti guolį
patalai
patalinė blakė
patalpa
patalpa ligoniams
patalpa po scena
patalpa politiniams susirinkimams
patalpa prekėms
patalpa suimtiesiems
patalpinti
patalpinti į vidurį
patalpos
patalpos tūris
patalynė
patapšnojimas
patariamasis
patarlė
patarmė
patarnaujantysis žaidžiant golfą
patarnauti
patarnauti vyresniam mokiniui
patarnauti žaidžiančiam golfą
patarnautoja
patarnautojas
patarti
patartinas
patarėjas
patarška
patas
patauška
pateikimas