1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

būti diletantu
būti dosniam
būti draugiškam
būti dėkingam
būti energingam
būti flibustjeru
būti gausiai
būti gausiam aliteracijų
būti iniciatoriumi
būti iš anksto nustatytam
būti iškilusiam
būti išmėtytam
būti išsekintam
būti išsiblaškiusiam
būti išsidėsčiusiam abiejose
būti ištikimam
būti kalvotam
būti kapais
būti kapitonu
būti karaliene
būti kartu
būti kelrodžiu
būti komiko partneriu
būti komivojažieriumi
būti koreliatyviam
būti krikštatėviu
būti laipsniuojamam
būti linksmam
būti linkusiam
būti lygiagrečiam
būti lygiam
būti mergininku
būti mėtomam
būti naudingam
būti neištikimai savo vyrui
būti neištikimam
būti nesuprantamam
būti neteisiam
būti numanomam
būti nuolatiniu pirkėju
būti nusilpusiam
būti nusiminusiam
būti padėtam
būti pagalve
būti pakraštyje
būti palankiam
būti paliktam keblioje padėtyje
būti pamokslininku
būti panašiam
būti paplūdusiam
būti papratusiam
būti paskelbtam
būti pastatytam šone
būti pavyzdžiu
būti pederastui
būti per daug sunkiam
būti per daug įstrižam
būti perkrautam
būti perspektyviam
būti pertekus
būti pranašesniam
būti prasivėrus
būti prie
būti priekyje
būti prieš
būti prieš akis
būti priešais
būti priežastimi
būti priklausomam
būti prirakintam
būti programos vadovu
būti prostitute
būti rašeiva
būti reikalingam
būti reproduktoriumi
būti riba
būti rūškanam
būti sekundantu
būti sentimentaliam
būti skolingam
būti statytiniu
būti stogu
būti streiklaužiu
būti suderintam
būti sulankstomam
būti susigiminiavusiam
būti susijusiam
būti susirūpinusiam
būti svarbiam
būti svarstomam
būti sąjungininku
būti tam tikro aukščio
būti tampriam
būti tarnaite
būti tarp
būti tikram
būti tinkamam
būti tipišku atstovu
būti traukiamam
būti trečiųjų teismo teisėju