1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

atgimti
atgimęs
atgniaužti
atgrasus
atgręžiamasis raumuo
atgyjantis
atgyvena
atidariklis
atidaromasis blokas
atidarymas
atidaryti
atidaryti langines
atidarytojas
atidavimas
atidavimas svarstyti
atidengimas
atidengti
atidumas
atiduoti
atiduoti mokytis pagal sutartį
atiduoti remontuoti
atiduoti saugoti
atiduoti į globą
atiduoti į ligoninę
atidus
atidus apžiūrinėjimas
atidus skaitymas
atidėjimas
atidėjimas koordinačių ašyje
atidėtas
atidėti
atidėti bylos nagrinėjimą
atidėti karo prievolę
atidėti vekselio apmokėjimo terminą
atidėti į šalį
atidžiai
atidžiai apžiūrėti
atidžiai klausantis
atidžiai skaityti
atikas
atikizmas
atimantis daug laiko
atimantis drąsą
atimti
atimti advokato laipsnį
atimti drąsą
atimti dvasininko teises
atimti dvasininko titulą
atimti galias
atimti gyvybiškumą
atimti iš tautos teises
atimti kamuolį
atimti naudojimosi teisę
atimti nekaltybę
atimti norą
atimti nuosavybės teises
atimti nuosavybę
atimti pasitikėjimą
atimti pastogę
atimti paveldėjimo teisę
atimti pilietines
atimti pilietybės teises
atimti piliečio teises
atimti teisę
atimti teisę atstovauti
atimti vyriškumą
atimti įgimtus bruožus
atimti įstatymo galią
atimtis
atitaisomas
atitaisymas
atitaisyti
atitarnavęs
atitikimas
atitikimo
atitikti
atitikti lygties sąlygas
atitinkamai
atitinkamas
atitinkamus
atitinkantis
atitinkantis sezoną
atitinkantis tikrovę
atitirpdyti
atitolinti
atitolti
atitolti nuo ortodoksinės bažnyčios dogmų
atitolęs
atitolęs nuo gyvenimo mokslininkas
atitraukiamasis
atitraukiamasis vaistas
atitraukiantis
atitraukiantis dėmesį
atitraukiančioji priemonė
atitraukimas
atitrauktas
atitraukti
atitraukti dėmesį
atitraukti rankas
atitrenkti