1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

apsimetamai jautrus
apsimetamas drovumas
apsimetimas
apsimetinėti
apsimetėlis
apsimokėti
apsinakvoti
apsinešti
apsinešęs
apsiniaukimas
apsiniaukti
apsiniaukęs
apsinuodijęs maistu
apsinuodijęs švinu
apsinuoginusi iki pusės
apsipirkimas
apsipirkti
apsiplunksnavęs
apsiplunksnuoti
apsiprausti bet kaip
apsireiškimas
apsirengimo maniera
apsirengti
apsirengęs
apsirengęs kamža
apsirengęs livrėja
apsirengęs šarvais
apsirengęs šilkais
apsiriboti
apsirijimas
apsirijėlis
apsirikimas
apsirikti
apsiryti
apsirūpinantis
apsirūpinęs lėšomis pragyvenimui
apsisaugojimas
apsisaugojimas nuo pastojimo
apsiskaitymas
apsiskaitęs
apsiskaičiavimas
apsiskaičiuoti
apsisprendimas
apsisprendęs
apsispręsti
apsistojimas
apsistoti
apsisukantis
apsisukimas
apsisukimo vieta
apsisukimų skaičius
apsitraukimas
apsitraukimas pluta
apsitraukti nuoviromis
apsitraukti plonu sluoksniu
apsitraukti šydu
apsitraukęs nuodegomis
apsitraukęs pluta
apsitrynimas kempine
apsitrynęs
apsiuvas
apsivalgyti
apsivalymas
apsivalyti
apsivertimas
apsiveršiuoti
apsivilkti palaidinį
apsivilkęs švarku
apsiėsti
apsišarvavimas
apsišarvavęs
apsišaukimas
apsišaukęs
apsišovimas
apsišvietęs
apsiūti
apsiūti juostele
apsižiūrėti
apskaita
apskaitininkas
apskaičiavimas
apskaičiuojamas
apskaičiuojantis
apskaičiuotas
apskaičiuotas nuo pajamų
apskaičiuoti
apskaičiuoti kubatūrą
apskaičiuoti laiką
apskaičiuoti laiką minutėmis
apskaičiuoti skirtumą
apskaičiuoti sąskaitą
apskretėlė
apskrita aikštė su radialiniu gatvių tinklu
apskrita arena
apskrita bandelė
apskrita kepuraitė
apskritai
apskritalapis katilėlis
apskritalapė notrelė
apskritas