1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

apibarstytas milteliais
apibarstytas miltiniu cukrumi
apibarstyti
apibarstyti miltais
apibarstyti miltiniu cukrumi
apibendrinamoji teisėjo kalba
apibendrinimas
apibendrintas
apibendrinti
apiberti
apiberti kulkų
apiberti trupiniais
apibjauroti
apibrėžiamas
apibrėžiamasis
apibrėžiamasis žodis
apibrėžiant
apibrėžiantis
apibrėžiantis dydį
apibrėžimai
apibrėžimas
apibrėžtas
apibrėžti
apibrėžti apskritimą
apibrėžti langelį
apibrėžti rateliu
apibūdinantis
apibūdinimas
apie
apieškojimas
apieškoti nuogai išrengtą žmogų
apiforminimas
apiforminti
apikalinis
apima
apimantis
apimantis kelis punktus
apimantis visą žemyną
apimtas
apimtas baimės
apimtas manijos
apimtas panikos
apimtas siaubo
apimtas sielvarto
apimtas streiko
apimti
apimtis
apipavidalinimas
apipavidalinti
apipelėjęs
apipilti
apipilti klausimais
apipintas butelis
apipinti viela
apipjaustymas
apipjaustyti
apipjaustyti kraštus
apiplaukti
apiplyšęs
apiplėšimas
apiplėšti
apipulti
apipylimas
apipynimas
apjuostas
apjuostas portiku su dviem eilėmis kolonų
apjuosti
apjuosti diržu
apjuosti juostele
apjuosti pylimu
apjuostis
apkaba
apkabinimai
apkabinimas
apkabinti
apkabėlė
apkala
apkalbos
apkalbus
apkalbėjimas
apkalbėti
apkalbėtojas
apkalimas
apkalimas lentomis
apkalimas metalu
apkalos lakštas
apkaltas geležimi
apkaltas variu
apkalti
apkalti lentelėmis
apkalti lentomis
apkalti pastoliais
apkaltintas
apkaltinti
apkantus
apkarpymas
apkarpytas medis
apkarpyti
apkartinti
apkartęs